Välj en sida

Som enskild firma kan du välja att upprätta ett förenklat årsbokslut. Förutsättningen är att du omsätter mindre än 3 msek. Det går bra att tillämpa både faktureringsmetoden och kontantmetoden. Ett förenklat årsbokslut upprättas i enlighet med BFNAR:s K1-regler och till hjälp finns Skatteverkets blanketter och bilagor. Ett förenklat årsbokslut innehåller ingen årsredovisning i enlighet med ÅRL och behöver inte skickas till Skatteverket.

Varför ska jag upprätta ett förenklat årsbokslut?

Detta gör du för att avsluta ditt räkenskapsår. Då ska du göra erforderliga bokföringsmässiga justeringar, samt bokföra skatt och räkna av ditt egna kapital. Du ska även lämna underlag för dina tillgångs- och skuldposter i bokföringen. Detta ska arkiveras tillsammans med övrigt räkenskapsmaterial.

Hur enkelt är det?

Det är inte särskilt enkelt om du använder Skatteverkets blanketter. Tag därför råd av oss så hjälper vi till med ett ordentligt bokslut du har användning av i ditt företag.

Send this to a friend