Välj en sida

Under de kommande tio åren kommer minst 14 % av Sveriges alla företag bli föremål för generationsskifte, försäljning eller avveckling. Företagsledarna är inte alltid medvetna om vad företaget faktiskt är värt och därför behöver det upprättas en företagsvärdering. En sådan ligger till grund för beslutet huruvida företaget ska säljas eller dess värde vid ett generationsskifte.

Generationsskifte företag

Sverige är i grunden ett land med hög konkurrenskraft i näringslivet. Människor med god utbildning, hög drivkraft och kunniga väljer att starta företag. Det finns dock orosmoln för det svenska entreprenörskapet. I flera studier utförda av företagarna noteras att de huvudsakliga hindren för tillväxt är skatter och kostnaden för att anställa. Det här kan instämmas av Svenskt Näringslivs rapporter. Det här leder till att färre företag blir allt större och antalet konkurrenskraftiga småföretag minskar. Att småföretag växer i antal säger ingenting om hur väl de företag som skapas mår. Utöver problemet med en generellt sämre möjlighet att leva på sitt företag har vi ett av de största orosmolnen framför oss.

Antalet företagare över 55 är rekordhögt

Det kan verka rimligt att företagare över 55 har möjlighet att starta och driva företag då de har arbetat länge och byggt upp en stor kompetens och kontakter. Men vad statistiken säger oss är att den relativa andelen över 55 som driver företag nu är rekordhögt. I en tabell från SCB kan vi se utvecklingen mellan åren 2001 och 2017

generationsskifte

Från siffrorna kan vi utläsa att andelen 55 + av totala andelen företagare gått från 30 % till 38 % under 2017 och för de 65 + har andelen gått från 9 % till 14 %, så de äldre företagarna blir allt fler både relativt och till antal.

Vad får det här för effekter?

Effekten är att många företag är i behov av generationsväxling. De har kanske barn som ska ta över men inte vill eller kan göra det. Då måste företagarna generationsväxla på andra sätt och vi kan visa på några möjliga sätt att generationsväxla.

Att generationsväxla innebär i princip att låta ens företag gå i arv till barnen. Det finns skattemässiga komplikationer för detta och det finns arvsrättsliga överväganden i viss mån. Oavsett i vilket syfte generationsväxlingen behöver göras är det alltid viktigt att ta fram en företagsvärdering för att fastställa värdet på företaget. Om t.ex. andelarna ska delas lika mellan flera barn bör de ju rättmätige ha motsvarande marknadsvärde, även om de inte kommer att säljas på marknaden.

Företagsvärdering och generationsväxling, sälja företaget istället?

En allt vanliga situation är att ingen kommer ärva företaget utan att det istället säljs. Branschen för företagsförmedling har växt oerhört starkt de senaste åren och då främst på små- och medelstora företag vars ägare inte längre ska vara kvar i verksamheten. Redan innan ett beslut om företagsförsäljning fattas råder vi alla att göra en företagsvärdering och ta hjälp av rätt kompetens så att processen är korrekt planerad från början. Det kan ju rentav vara så att en “företagsmäklare” inte har båda parters intressen med sig och därför kan t.ex. Bravokon hjälpa till med att sälja företaget. De kommande tio åren kan vi ju se att minst 14 % av samtliga företag i Sverige ska antingen avvecklas, säljas eller generationsskifta. Vissa av dessa företag är lönsamma och har stora dolda värden.

Gör en företagsvärdering redan innan generationsskiftet

Vår rekommendation är att ni så tidigt som möjligt använder Bravokon för företagsvärderingar. Därigenom får en indikation på hur ni på bästa sätt kan gå vidare med antingen försäljningen av företaget eller om ni behöver hjälp med generationsskiftet.

 

Send this to a friend