Välj en sida

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1 Insamling av data

Bravokon Ekonomi AB med org.nr 559118-1697 redogör härmed för vilken insamling av data som görs och i vilket syfte. På webbplatsen https://www.bravokon.se med tillhörande undersidor används cookies som ligger lagrade på besökarens dator. Dessa cookies används för att samla in anonymiserad användarinformation om hur länge en användare besöker sidan, vilken länk besökaren ankom på sidan, samt som föremål för eventuellt riktad reklam baserad på användarens andra surfvanor. Annan information som samlas in kräver användarens samtycke och det lämnar användaren i samband med att denna lämnar ut sin information vid kontaktförfrågan och anmälan till nyhetsbrev

2 Användning av data

Bravokon använder datan för att anpassa och förbättra webbplatsen. Eftersom information finns lagrad i användarens Cookies kan Bravokon ta del av data via Google Analytics som innebär att det går att se demografiska variabler så väl som intressen. Denna datan analysera och bearbetas i syfte att förstå hemsidans målgrupp och användningsområde. Den data Bravokon erhåller vid kontaktförfrågan och vid anmälan till nyhetsbrev lämnas aldrig ut till någon annan än behörig ställföreträdade för Bravokon Ekonomi AB. Det är viktigt i vår integritetspolicy att poängtera att all data som samlats in av användandet av hemsidan är helt anonymt. Vi har ej några övriga analysverktyg som bearbetar datan.

3 Godkännande av integritetspolicyn

I samband med att ni väljer att besöka och använda hemsidan godkänner ni även denna integritetspolicy.

Send this to a friend