Välj en sida

Villkor

[vc_row][vc_column][vc_column_text]§1 Beställning

På bravokon.se är det möjligt att beställa sina önskade tjänster. Priserna är angivna exklusive moms. Priserna är riktpriser och de slutliga priserna kan skilja sig mot hur de presenteras på hemsidan. En affär är bindande för båda parter först när erforderligt uppdragsavtal är upprättat och signerat.

§2 Uppdraget

Bravo Ekonomi (Bravo) är uppdragstagare för de tjänster som är överenskomna enligt uppdragsavtalet. Bravo ansvarar inte juridiskt för den bokföring, skatt eller rådgivning som lämnas. Det är företrädaren för bolaget som är ansvarig för att bokföringen som upprättas är korrekt.

§3 Allmänna villkor

Bravo Ekonomi tillämpar FAR:s allmänna villkor för redovisningstjänster. De finns att tillgå här. En kopia på dessa avtal erhålls i samband med avtalsskrivning mellan Bravo och Uppdragsgivare.

§4 Betalningsvillkor

Bravo tillämpar möjlighet att betala för helår eller per månad. Betalningsvillkor på fakturan är standard 15 dagar. Försenade betalningar medför dröjsmålsränta.

§5 Uppsägning

Bindningstid för samtliga tjänster är 12 månader. Uppsägning ska lämnas inom en månad före slutdatum, annars löper tjänsterna ytterligare en 12-månaders period.

§6 Uppdragets utförande

Bravo är beroende av att Uppdragsgivaren utför vissa arbetsmoment för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta kan vara, men är inte begränsat till, att kunden inkommer med relevant bokföringsmaterial, sköter sin fakturering samt sköter betalningar. Uppdragets utförande och uppdragsgivarens krav specificeras för varje uppdrag.

§7 Uppdragets slutförande

I enlighet med FAR:s allmänna villkor för redovisningstjänster[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Send this to a friend